Kalendarium

Nya Slottet, Bjärka-Säby

Kalender
Slottscaféet är nu stängt för säsongen. 
Vi hälsar alla våra gäster välkomna tillbaka i vår. 
Beräknad säsongsstart är Valborgsmässoafton.


*   *   *


Guidning för grupper

kan bokas vi bokning@nyaslottet.se


*   *   *__________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________
Gudstjänster 

22/10
Nittonde söndagen efter Trefaldighet
"Trons kraft"
Mässa i slottskapellet 08.30

_______________________________________

27-29/10
Pilgrims höstmöte

Lördag 28/10 19.30
Lovsång- och förbönsgudstjänst i Vist kyrka

Söndag 29/10
Tjugonde söndagen efter Trefaldighet
"Att leva tillsammans"
Mässa i slottskapellet 08.00 OBS TIDEN
_________________________________________4/11
Alla helgons dag
"Helgonen"
Mässa i slottskapellet 08.30

5/11
Alla själars dag
"Vårt evighetshopp"
Mässa i slottskapellet 08.30

12/10
Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet
"Frälsningen"
Mässa i slottskapellet 08.30*   *   *

Dagligen
06.00  Laudes, morgonbön i kapellet (ej söndag)
12.00 Middagsbön i kapellet (ej tisdag)
18.00 Vesper i kapellet (ej söndag)
20.30 Completorium i kapellet

Tisdag
12.00 Middagsbön med Herrens måltid i kapellet

Söndag
08.30 Morgonmässa i kapellet_________________________________________________________________

Tillbaka: http://www.nyaslottet.se/